Slovenia

Pogoji uporabe

Dobrodošli na spletni strani www.zoetis.si. Ta spletna stran je last družbe Zoetis. Informacije na tej strani so namenjene splošnemu informiranju.

Prosimo vas, da skrbno preberete in preučite te Pogoje uporabe, preden pričnete dostopati na to spletno stran ali jo uporabljati. Z dostopanjem na to spletno stran ali z uporabo te strani potrjujete, da ste prebrali, razumeli in sprejeli Pogoje uporabe. Če se s Pogoji uporabe ne strinjate, na spletno stran ne smete dostopati ali jo uporabljati.

Družba zoetis lahko te Pogoje uporabe od časa do časa spremeni, tako, da jih boste morali občasno  ponovno prebrati, saj začnejo vse spremembe veljati, takoj ko so objavljene na spletni strani.

1.     Uporaba spletne strani

Za vaše dostopanje do informacij, ki jih vsebuje ta spletna stran in za njihovo uporabo veljajo ti Pogoji uporabe. Strinjate se, da boste pri uporabi te spletne strani in pri dostopanju nanjo vselej ravnali v skladu z zakoni in da ne boste storili ničesar, kar bi jo poškodovalo, motilo, onemogočalo dostopanje nanjo, prekinilo ali krnilo njeno delovanje ali preprečilo drugim uporabnikom, da jo uporabljajo in v njej uživajo.

2.     Vsebina

Strinjate se, da na to spletno stran dostopate in stran in njeno vsebino uporabljate na lastno odgovornost. Družba zoetis lahko dodaja, spreminja ali odstranjuje vsebine s te spletne strani po svoji lastni izbiri.

Družba Zoetis  bo vložila razumne napore, da bo na tej spletni strani objavljala natančne in ažurirane informacije, ne daje pa nikakršnega jamstva, ne prevzema nikakršnih obveznosti in ne kakršnegakoli zastopstva glede njene natančnosti, aktualnosti, kakovosti, popolnosti ali primernosti njenemu namenu.

Družba Zoetis se odreka vseh jamstev, eksplicitnih in implicitnih, in sicer v največji možni meri, ki jo dopušča zakon. Niti družba zoetis niti njene podružnice in prav tako ne katerikoli subjekt, vključen v oblikovanje, izdelavo ali objavo te spletne strani ne prevzemajo nikakršne odgovornosti za izgubo, škodo ali kakršnekoli stroške, najsi le-ti izhajajo iz pogodbe, odškodninskega zahtevka (vključujoč tudi malomarnost) ali nastanejo na neki drugi način na podlagi zaupanja v informacije, ki jih vsebuje ta spletna stran, na podlagi dostopanja na stran, uporabe strani, nemožnosti uporabe te spletne strani ali zaradi kakršnihkoli napak ali opustitev v njeni vsebini.

Ta omejitev vključuje vse izgube, škodo ali stroške, ki jih povzročijo virusi, ki prizadenejo vašo računalniško opremo, software (programe) ali podatke.

3.     Zasebnost

Družba Zoetis spoštuje zasebnost uporabnikov svoje spletne strani. Opozarjamo vas na našo  Izjavo o zasebnosti,  v kateri so navedeni in pojasnjeni pravice uporabnikov in pogoji, na podlagi katerih smemo uporabiti osebne podatke (vključujoč tudi uporabo “piškotkov“), ki nam postanejo dostopni na podlagi te spletne strani.

4.     Spletne strani in povezave tretjih

Ta spletna stran lahko vsebuje povezave z drugimi spletnimi stranmi ali priporočila za spletne strani, ki jih vzdržujejo tretje osebe in jih mi ne nadzorujemo. Te povezave so nameščene samo iz praktičnih razlogov. Prav tako je tudi do te spletne strani mogoče dostopati preko povezav tretjih, nad katerimi družba zoetis nima nikakršnega nadzora.

Družba Zoetis ne daje nikakršnega jamstva, ne prevzema nikakršnih obveznosti in ne kakršnegakoli zastopstva glede natančnosti, aktualnosti, kakovosti, popolnosti ali primernosti namenu vseh informacij, ki jih vsebujejo te spletne strani in

ne prevzema nikakršne odgovornosti za kakršnokoli izgubo, škodo ali stroške kakršnekoli vrste, ki bi nastali na podlagi teh informacij. Vključevanje povezave tretjih ne pomeni podpore ali priporočila družbe zoetis.

5.     Informacije, ki niso zaupne narave

V skladu z našo politiko zasebnosti se vsa sporočila ali materiali, ki jih pošljete družbi zoetis po spletu ali jih posredujete na spletno stran po elektronski pošti ali na neki drugi način, na primer vprašanja, komentarje in predloge, smatrajo in se bodo smatrali za javne in družba zoetis z ozirom nanje ne prevzema nikakršne obveznosti. Družba zoetis prosto razpolaga z vsemi idejami, zamislimi, strokovnimi znanji ali tehnikami, ki jih vsebujejo takšna sporočila in materiali, v kakršnekoli namene, vključno z razvojem, proizvodnjo in distribucijo izdelkov, vendar ne omejeno samo na to.

6.     Pravice intelektualne lastnine

Družba Zoetis ima vse avtorske pravice, patente, pravice do baz podatkov, zaščitenih imen, designov, strokovnih znanj in zaupnih informacij (registriranih ali neregistriranih) in vse druge pravice intelektualne lastnine, povezane s to spletno stranjo in njenimi vsebinami.

Vsebine te spletne strani se smejo kopirati samo za nekomercialna individualna priporočila z vsemi opombami v zvezi z avtorskimi pravicami ali drugimi izjavami o lastništvu in jih zato ni dovoljeno ponovno kopirati, reproducirati ali na neki drugi način redistribuirati.

Razen na podlagi izrecnega dovoljenja v skladu z zgoraj navedeno vsebino nobene informacije, besedila ali dokumenta, ki jih vsebuje ta spletna stran ali del te spletne strani, ne smete kopirati, razstaviti, prenesti, distribuirati, modificirati, reproducirati, ponovno objaviti ali ponovno posredovati na kakršnemkoli elektronskem mediju ali v papirni obliki in brez izrecne pisne odobritve družbe zoetis na njihovi osnovi prav tako ne smete oblikovati kakršnegakoli izdelka.

Razen tega sta ime in logotip družbe zoetis registrirana zaščitna znaka in ju ni mogoče uporabljati brez pisnega dovoljenja družbe zoetis.

Zloraba zaščitnih znakov družbe zoetis ali kakršnihkoli drugih materialov je prepovedana in lahko pomeni kršitev zakona o avtorskih pravicah, zakona o zaščitnih znakih in/ali zakonov Republike Slovenije.

Prosim, vzemite na znanje, da družba Zoetis  aktivno  uresničuje svoje pravice do intelektualne lastnine v največji možni meri, ki jo dopušča zakon.

7.      Zakoni Republike Slovenije

Ta spletna stran in njene vsebine so oblikovane tako, da spoštujejo zakone Republike Slovenije. Čeprav so informacije na tej spletni strani dostopne tudi uporabnikom izven Republike Slovenije, so namenjene samo za uporabo prebivalcev Republike Slovenije.

Druge države lahko imajo zakone in regulatorne zahteve, ki se razlikujejo od le-teh v Republiki Sloveniji. Za Pogoje uporabe in vašo uporabo te spletne strani veljajo zakoni Republike Slovenije, zato se pogoji in uporaba tudi interpretirajo v skladu z zakoni Republike Slovenije.

Sodišča Republike Slovenije so izključno pristojna za vse spore, ki bi nastali v zvezi s to spletno stranjo.

8.     Razno

V primeru, da se ugotovi, da je katero izmed določil teh Pogojev uporabe nezakonito, neveljavno ali neizvedljivo, se takšno določilo odpravi in izbriše, ne da bi to vplivalo na izvedljivost preostalih določil.

 

Copyright 2013 ©  zoetis  Vse pravice pridržane. Zadnja sprememba: 01.12.2012.

KONTAKTIRAJTE NAS

Letališka cesta 3C
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 1 52 11 670
Fax: +386 1 52 11 674
E-mail: