Slovenia

Izjava o zasebnosti

Družba Zoetis, lastnik spletne strani www.zoetis.si, spoštuje zasebnost uporabnikov svojih spletnih strani. V nadaljevanju navajamo, kako bodo podatki, ki jih boste objavili na tej strani, varovani in za kaj se bodo uporabljali ter prav tako tudi dodatne podrobnosti naše politike varstva podatkov. 
Osebne identifikacijske podatke, kot so imena, naslovi, telefonske številke in elektronski naslovi,  zbiramo samo v primeru, da jih sami prostovoljno navedete ob registraciji ali nam jih sami prostovoljno prepustite na neki drugi način. Seveda bomo te informacije obdelovali samo v skladu s to Izjavo ali na neki drugi način, za katerega se bomo dogovorili z vami.

Vaše podatke lahko zbiramo tudi preko “piškotkov”, torej delčkov informacij, ki se ob obisku naše spletne strani shranijo na računalniku obiskovalca strani. Piškotki se vračajo le na strežnik spletne strani, in sicer v trenutku, ko uporabnik spletno stran ponovno obišče. Iz piškotkov lahko razberemo, kdaj in na kakšen način so obiskani posamezni deli spletne strani in koliko ljudi jih obiskuje. Z uporabo informacij, ki jih zberemo s to tehnologijo, želimo našo spletno stran še izboljšati. Razen tega vaše podatke zbiramo avtomatsko preko našega spletnega strežnika, in sicer na podlagi vašega IP naslova in imena domene. Te informacije lahko uporabimo za prilagoditev naše ponudbe, za boljšo dostopnost informacij za vas in za lažjo uporabo spletne strani. 

Z dostopanjem na to spletno stran in z uporabo te strani potrjujete, da ste seznanjeni z dejstvom, da za njeno uporabo veljata ta Izjava in Pogoji uporabe, da ste to Izjavo prebrali, razumeli in da se strinjate, da se vaši osebni podatki obdelujejo v skladu s pogoji iz te Izjave.


Vaše osebne podatke lahko zbiramo tudi zato, da bi vam lahko odgovorili na vaša povpraševanja, pritožbe in podobna vprašanja, ki jih naslavljate  na nas in da bi lahko dokumentirali naš odgovor. Vaše podatke bomo uporabljali samo v te namene. 


Družba Zoetis spoštuje zaupnost osebnih podatkov. Samo družba zoetis, podjetja, ki sodelujejo z družbo zoetis pri upravljanju zgoraj navedenih podatkov in družbe iz skupine zoetis bodo imeli dostop do vaših podatkov. Za izvajanje raziskav, obdelavo podatkov ali za vzdrževanje spletne strani, vsebine ali programa v našem imenu lahko vključimo tretje osebe, vendar vaših podatkov ne bomo razkrili nobeni tretji strani ali zunanjim organizacijam, kot je na primer pošta. Čeprav je to malo verjetno, se lahko zgodi, da bomo vaše podatke dolžni razkriti na zahtevo sodišča ali bomo morali pristati na druge pravne ali regulatorne zahteve. Pred takšnim postopkom vas bomo o tem poskušali obvestiti na sprejemljiv način, razen v primeru, da tega iz pravnih razlogov ne bomo mogli storiti.


Družba Zoetis bo osebne podatke, pridobljene na podlagi te spletne strani, uporabljala/hranila v času, ki je potreben za realizacijo namena, za katerega so ti podatki bili zbrani, razen če s posebnimi zakoni ni določeno daljše obdobje njihove uporabe.

 To Izjavo o zasebnosti lahko kadarkoli spremenimo. Prosimo vas, da redno preverjate spletno stran in   se tako seznanjate z vsemi spremembami.

KONTAKTIRAJTE NAS

Letališka cesta 3C
1000 Ljubljana
Slovenija

Tel.: +386 1 52 11 670
Fax: +386 1 52 11 674
E-mail: